Regulament

 

REGULAMENT INTERN

TENNIS ZONE

 

Pentru o mai bună funcţionare şi organizare a activităţii în incinta "Tennis Zone" vă aducem la cunostinţă Regulamentul Intern care prevede atât obligaţiile "Tennis Zone" către Membrii săi, cât şi obligaţiile Membrilor către acesta.

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii in cadrul bazei sportive Tennis Zone.
Art.1.2. (1) Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor persoanelor indiferent de durata calitatii de membru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, membrilor ce beneficiaza de sponsorizari din partea clubului, membrilor activi legitimati in cadrul clubului, precum si celor care insotesc membrii in incinta clubului.
(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura buna functionare a activitatii în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a angajaţilor şi sportivilor, având la bază următoarele principii:
a) principiul bunei credinţe;
b) principiul respectului reciproc în incita clubului, angajati si sportivi, respectiv între angajaţi si sportivi;
c) principiul deontologiei profesionale;
d) principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
e) principiul solidarităţii;
f)  principiul transparenţei;
g) principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale,     sociale, culturale, economice, etc.;
h) principiul răspunderii personale faţă de club şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, didactic, administrativ, etc.
Art. 1.3.(1) Regulamentul de Ordine Interioară al TENNIS ZONE a fost elaborat în conformitate cu prevederile: Statului Federatiei Romane de Tenis si Regulamentelor aferente.
(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al TENNIS ZONE sau Statutului acestuia.

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 2.1 .Membrii TENNIS ZONE au următoarele drepturi:
a) dreptul de a folosi toate facilităţile oferite de Baza Sportiva -  TENNIS ZONE, cum sunt: terenurile de tenis, terasa, bar, camere de cazare, vestiare, toalete, fără a distruge sau deteriora obiectele şi mobilierul din dotare;
b) dreptul de a folosi incinta Bazei Sportive, în perioada de valabilitate scrisă pe legitimaţia de Membru, numai în limita impusă de Regulamentul de Ordine Interioară, conform tipului de abonament corespunzator;
c) dreptul de a folosi locurile de parcare din incinta Bazei Sportive, puse la dispoziţie de Conducerea Bazei Sportive pentru siguranţa autoturismelor proprii, fără a obstrucţiona în vreun fel sosirea sau plecarea altor membrii;
d) dreptul de a face orice rezervare doreşte din ofertele Clubului, atât pentru el, cât şi pentru invitatul acestuia, dacă este cazul, în baza numărului de legitimaţie, direct la sediul Bazei Sportive sau folosind datele de contact aflate pe site-ul www.tenniszone.ro;
e) dreptul de a avea un invitat care fie asistă la desfăşurarea programelor sportive, fie face parte din acestea;
f) dreptul de a se înscrie la Campionatele şi Cupele organizate de Conducerea Bazei Sportive pentru fiecare nivel de pregătire în parte;
g) dreptul de a cere Conducerii Bazei Sportive explicaţii, sfaturi, etc, într-o discuţie privată, despre profilul personal al copilului, alcătuit de profesioniştii Bazei Sportive, dar fără a putea fi copiat, deoarece aceste documente rămân în arhiva Bazei Sportive;
h) dreptul de a renunţa la rezervarea făcută în sistemul de activităţi ale Bazei Sportive, numai dacă aceasta este anunţată cu minimum 24 ore înaintea începerii activităţii respective, in caz contrar, contravaloarea achitată în avans nu va fi returnată;
i) dreptul de a reclama incidentul cu un alt membru al clubului sau angajat al acestuia, reclamatia se va face în scris si se va depune în maxim 24 ore de la producerea acestuia. În caz contrar, aceasta nu va fi luată în considerare;
j) dreptul de a veni cu idei de îmbunătăţire a programelor de activitate. Ideile vor fi facute in scris si depuse la “Cutia de reclamaţii si opinii “, care se află pusa la dispozitia tuturor membrilor in incinta Bazei Sportive.

Art. 2.2. Membrii TENNIS ZONE au următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al TENNIS ZONE, in Statutul Federatiei Romane de Tenis si in Regulemantele aferente acestuia;
b) obligatia de a nu prejudicia material Baza Sportiva prin comportament necorespunzator si de a  respecta imaginea si interesele sportive ale acestuia;
c) obligatia de a nu adresa insulte si denigrari la adresa firmei, a programelor de pregatire din cadrul sistemului si a antrenorilor;
d) obligatia de a intra pe terenurile de tenis sau în alte spatii  numai in echipament corespunzător activităţii pe care o prestează. În caz contrar, firma îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea acestora pe terenurile de tenis sau în celelalte spatii si totodată de a nu returna contravaloarea activităţilor achitate anterior;
e) obligaţia de a se adresa într-un mod politicos celorlalţi membri, conducerii Bazei Sportive, profesioniştilor şi personalului angajat. Nu sunt admise niciun fel de abuzuri verbale, ameninţări sau loviri fizice din partea nici unui membru, însoţitor, părinte, invitat către alţi membri, însoţitori, părinţi, invitaţi sau conducerea Bazei Sportive;
f) obligaţia de a păstra curaţenia în incinta Clubului;
g) obligatia de a schimba echipamentul la sosirea în incinta Bazei Sportive sau la terminarea antrenamentelor doar în vestiarele sau locurile special amenajate. Nu sunt permise schimbări ale tricourilor pe terenurile de tenis sau în incinta Bazei Sportive;
h) obligatia de avea o ţinută decentă şi adecvată în incinta Bazei Sportive, atat membrii cat si invitatii acestora care ii insotesc. Conducerea isi rezerva dreptul de invita membrul sau invitatul acestuia sa paraseasca incinta Bazei Sportive in situatia incalcarii acestei obligatii;
i) sa prezinte cardul de membru atunci cand acesta este solicitat;
j) obligatia ca membrii care doresc să invite un musafir sau însoţitor în incinta Bazei Sportive, să le facă cunoscut prezentul Regulament de Ordine Interioară;
k) obligatia părinţilor sau însotitorilor minorilor din programele de activitate, să acorde atenţie tuturor informaţiilor sau afişelor asezate în punctele special amenajate de conducerea Bazei Sportive. Nu este admis motivul: “ Am uitat!; Nu am văzut!; Nu mi s-a spus!” si altele, de vreme ce acestea sunt aduse la cunostinta acestora;
l) obligatia parintilor sau insotitorilor de a asigura insoţirea de către un adult a sportivilor din sistem cu vârsta între 3 si 14 ani, insotirea acestora fiind obligatorie pe toata durata şederii minorilor în perimetrul Bazei Sportive;
m) obligatia părinţilor şi însoţitorilor minorilor sub 14 ani să-i supravegheze pe toata durata şederii lor pe perimetrul Bazei Sportive, fie că sunt sau nu în timpul sesiunilor de antrenament. Totodată, mersul la toaleta intră tot în obligaţiile părinţilor sau însoţitorilor. Antrenorii nu vor însoţi minorii în astfel de situaţii, iar în eventualitatea producerii vreunui accident sau a vreunei pagube, părinţii sau însoţitorii minorilor vor fi consideraţi responsabili;
n) obligatia membrilor de a instiinta, în scris, conducerea Bazei Sportive, în cazul unor probleme de sănătate, de orice natura, înaintea începerii oricarei activităţi. Pentru copiii şi juniorii cu vârsta de până în 18 ani este necesară o adeverinţă medicală de la medicul de familie sau o declaratie pe proprie raspundere care să ateste că sunt apţi pentru a depune efort fizic şi sunt clinic sănătoşi. În caz contrar, conducerea Bazei Sportive nu este răspunzătoare pentru orice eventuală problemă sau accident survenit;
o) sa fie de acord cu punerea la dispozitia conducerii a datelor de identificare proprii.
p) obligatia membrilor ca la expirarea unui abonament, in situatia in care nu doreste să mai reţină un loc în sistem şi doreşte să părăsească activitatea, sa înştiinteze în scris conducerea Bazei Sportive, cu minim 15 zile înainte de termenul expirarea abonamentului. Numai în aceste conditii membrii pot renunţa la locul ocupat şi pentru care sunt responsabili din cadrul sistemului. În cazul în care totuşi, din neglijenţa, nu au anuntat conducerea Bazei Sportive despre hotărârea luată, conducerea îşi rezervă dreptul de a face responsabil membrul, părintele sau tutorele de plata aferentă până la găsirea unui înlocuitor;
q) obligatia membrilor care au depus cererile pentru ocuparea unui loc în sistemul de educaţie sportivă, să răspundă pozitiv la selecţiile şi testările de departajare a sportivilor în grupe, anunţate din timp şi la date precise de către conducerea conducerea Bazei Sportive. În caz contrar, sportivul respectiv va ocupa ultimele locuri în grupă;
r) obligatia membrilor de a nu fi dublu legitimati si de a concura pentru alte firme fara acordul antrenorului sau a conducerii Bazei Sportive.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FIRMEI

Art. 3.1. Clubul TENNIS ZONE are următoarele drepturi:
a) dreptul de a-şi selecta membrii, sportivii, cursanţii, instructorii şi antrenorii fără a motiva acceptul sau refuzul;
b) dreptul de a sancţiona orice membru în funcţie de eventualele abateri de la prezentul Regulament de Ordine Interioară sau Statutul Federatiei Romane de Tenis si Regulamentelor acesteia;
c) dreptul de a lua a măsurile ce se impun împotriva oricărui membru sau însoţitor a cărui atitudine este necorespunzătoare faţă de alţi membri, însoţitori, musafiri sau faţă de conducerea Bazei Sportive;
d) dreptul de a stabili organizarea şi regulile de funcţionare ale activitatii;
e) dreptul de a solicita returnarea sumelor suportate de conducerea Bazei Sportive, in baza unui contract de sponsorizare, incheiat de catre conducerea Bazei Sportive cu sportivii, parintii sau tutorii minorilor, pentru suportarea contravalorii sesiunilor de antrenament si pregatire sportiva sau pentru oferire de materiale sportive gratuite in situatia incalcarii conventiilor incheiate in acest sens, a Regulamentului de Ordine Interioara si al Federatiei Romane de Tenis, precum si a Regulametelor aferente acestuia;
f) dreptul de a selectiona sportivii, legitimati la Baza Sportiva, care urmeaza sa participe la competitiile sportive organizate de Federatia Romana de Tenis;
g) dreptul de a nu acorda transferul sportivului legitimat, decat dupa ce acesta, parintii sau tutorii acestuia isi indeplinesc obligatiile pecuniare ce le au fata de Baza Sportiva.


Art. 3.2. Clubul TENNIS ZONE are urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a pune la dispozitia membrilor servicii, programe si facilitati de buna calitate;
b) obligatia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor;
c) obligatia de a asigura în incinta Bazei Sportive  un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi/sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, reaua-credinţă;
d) obligatia de a comunica periodic parintilor sau tutorilor minorilor atitudinea acestora, fata de programele efectuate in activitatea sportiva la cererea acestora;
e) obligatia de a analiza ideile exprimate in scris de membrii Bazei Sportive si de a aduce imbunatatiri programelor de activitati ale acesteia in functie de hotararile adoptate de conducerea Bazei Sportive;
f) obligatia de a asigura sportivului, apt de participare la competitiile sportive, sprijinul tehnic, fizic si moral de care are nevoie in perioada competitionala;
g) obligatia de a sesiza in scris Federatia Romana de Tenis despre incalcarile savarsite in organizarea si derularea competiilor sportive la care membrii Bazei Sportive participa. Obligatia survine numai in urma sesizarilor scrise efectuate de membri si ca urmare a analizarii pertinentei acestora, de catre conducerea Bazei Sportive.

IV. SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art. 4.1. Conducerea Bazei Sportive are competenta de a aplica sanctiuni pentru abaterile comise de membri sau insotitorii acestora de la prezentul Regulament de Ordine Interioara si de a dispune masuri care sa garanteze executarea lor, precum si prevenirea savarsirii de noi asemenea abateri;
Art. 4.2. In functie de gravitatea faptelor, conducerea Bazei Sportive poate dispune de aplicarea oricareia dintre sanctiunile prevazute de prezentul Regulament;
Art. 4.3. Conducerea Bazei Sportive poate dispune de aplicarea oricareia dintre urmatoarele sanctiuni, in functie de gravitatea faptei , dupa cum urmeaza:
a) avertisment;
b) amenda;
c) suspendarea din activitatea sportiva de pregatire din cadrul programelor de performanta;
d) suspendarea din activitatea competitionala FRT a sportivilor;
e) neacordarea transferului pe linie sportiva;
f)  retragerea calitatii de membru al Bazei Sportive.


V. DISPOZITII FINALE

Art. 5.1. Obiectele pierdute în incinta Bazei Sportive de către unii membri şi găsite de alţii, trebuie predate personalului în vederea returnării acestora persoanelor care le-au pierdut;
Art. 5.2. Obiectele de valoare personală ale fiecărui membru, în cazul când acestea nu sunt predate personalului Bazei Sportive  spre păstrare, pe durata şedinţelor de joc, sunt în totalitate responsabilitatea membrilor;
Art. 5.3. Folosirea telefoanelor mobile în timpul sesiunilor este interzisă. Excepţie vor face doar membrii care sunt sub urgenţe (ex: personal medical, militar, etc.) şi sunt obligate sa anunţe acest lucru la începutul sesiunii;
Art. 5.4. Nu este permisă aducerea animalelor de orice fel în incinta Clubului;
Art. 5.5. Nu este permisă aducerea paharelor sau sticlelor din material casant în perimetrul de joc;
Art. 5.6. Nu este permisă consumarea seminţelor, alunelor sau a gumei de mestecat pe terenurile de tenis;
Art. 5.7. Aruncarea resturilor de mâncare sau băuturi răcoritoare trebuie să fie făcută doar în locurile special amenajate;
Art. 5.8. Nu este permisă mutarea sau distrugerea echipamentului şi mobilierului din dotare pe terenurile de tenis, pe terase sau în incinta Bazei Sportive;
Art. 5.9. Nu le este permis membrilor, însoţitorilor sau invitaţilor acestora să intre în incinta  Bazei Sportive cu incălţămintea murdară;
Art. 5.10. Nu le este permis membrilor, însoţitorilor sau invitaţilor acestora să fotografieze sau să filmeze în incinta Clubului fără aprobarea conducerii Bazei Sportive;
Art. 5.11. Prezentul Regulament se completează cu prevederile Statului Federatiei Romane de tenis si a Regulamentelor acestora;
Art. 5.12. Aducerea la cunoştinţa membrilor a prezentului Regulament de ordine interioara se face prin grija conducerii clubului, fiind totodata afisat pe site-ul oficial
www.tenniszone.ro.

Art. 5.13. Pe terenuri este interzisa folosirea pantofilor cu crampoane sau tinte.

Art. 5.14. Ora de joc incepe la fix si se termina la fara zece pentru a putea pregati terenurile de joc. EX: Daca o persoana a rezervat terenul de la ora 12:00 la 13:00, va intra pe teren la ora 12:00 si va parasi terenul la ora 12:50. Nu exista exceptii la acest articol.

Rezervări terenuri

Programeaza partida

Luni, 09.12.2019